Vad är BRICS?
Vad är BRICS? Brics är en sammanslutning mellan Brasilien, Ryssland,
Rysk mobilisering
Mer nutidshistoria än så här blir det sällan! I morse
Är Ryssland en supermakt?
Vad är en supermakt? Låt oss fråga Internet. Enligt Wikipedia