AI berättar om Karin Månsdotter
Jag testade ChatGPT, ett AI som förväntas svara på frågor