Algblomning

Stort tack till alla yrkesfiskare som tömt Östersjön på Torsk. Genom att ta bort toppen på näringskedjan har ni givit oss årliga algblomningar istället.

Torsken åt strömming och skarpsil som i sin tur äter djurplankton som älskar att kalasa på alger På så sätt hölls hela systemet i balans. Idag har strömmingen och skarpsillen igen naturlig fiende vilket gör att de växer till storlek och antal. Följden blir att de förbrukar större mängder av djurplankton. Som i sin tur minskar i antal och inte klarar av att hålla algerna i balans. Tillsätter man lite kväve och fosfater samt värmer upp havet någon grad så får man en ”fin” algblomning.

Bra med lax

Trots det extremt låga vattenflödet i Ångermanälven fångas en hel del Lax på Nipstadsfisket. I måndags 28/8 fångades inte mindre än 8 stycken var av den största vägde 11,8 kilo.

Nipstadsfisket är ett hårt reglerat fiske mellan kraftverket i Sollefteå och bron nedströms. En sträcka på ett par hundra meter.

Utefter hela norrlandskusten rapporteras det om att mängder med lax gått upp i älvarna. Den troliga förklaringen till den ökade mängden lax i våra älvar är förbudet mot fiske med drivgarn i Östersjön som infördes 2008-01-01.