Vattenfall på väg mot ny storvinst

Vattenfall har ökat sin vinst för motsvarande period ifjol med 11,4%. Ökningen beror främst på en resultatförbättring inom affärsenheten Elproduktion. Detta trots att man förlorat 1,3 miljarder i intäkter i Tyskland i kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel.

Förklaringen till vinstökningen ligger i det suspekta prissystem som Nordpool (elbörsen) driver. Den dyrast producerade kilowatt-timmen ger prisnivån för hela systemet. Dvs Vattenfall producerar el med vattenkraft. Kostnaden för detta ligger på ca 10-12 öre per kWh. Om sedan Vattenfall eller någon annan elproducent producerar el med olja eller kol till en kostnad av 38-42 öre per kWh så säljs all energi på Nordpool för 38-42 öre per kWh plus en marginal på något öre. Den som producerat sin el med kärnkraft eller vattenkraft kan naturligtvis stoppa mellanskillnaden mellan 10-12 och 38-42 i egen ficka.

Förhoppningsvis kommer Lars G Josefsson (chef för Vattenfall) och hans kumpaner att satsa de nya storvinsterna i vind och solenergi. Snälla Lars G sluta att försöka dämma upp varenda liten bäck i vårt avlånga land. Lämna det till bävrarna!