Fallens dag

Runt om i vårt avlånga land spiller Vattenfall vatten till ingen nytta för att tillfredställa turister. Visst kan det vara spektakulärt när vatten släpps. Men när man vet hur energipriset sätts så blir man vansinnigt irriterad när man spiller vatten till ingen nytta. Det är till och med tveksamt om det är bra för fisken. I alla fall om man tittar till de kraftverk som har en torrlagd fåra. Där finns det risk att fisken vandrar upp mot strömmen. När vattnet stängs av riskerar fisken att bli kvar i någon av de höljor som alltid finns i en torrlagd älvfåra. Vid extremt varmt väder dunstar vattnet och det som blir kvar blir olidligt varmt för fisken. Där får sedan fisken möta svältdöden eller dö av syrebrist.

Till Vattenfalls försvar skulle man kunna tillägga att man troligtvis är skyldiga, enligt vattendomen för respektive kraftverk, att spilla en viss mängd vatten.

Om man gjort energi av det spillda vattnet hade man kanske inte behövt elda olja och kol för att producera energi. Olje- och koleldningen driver upp priset. För vattenfall spelar det naturligtvis ingen roll, eftersom att det är den dyrast producerade kilowatt-timmen som styr priset. Vattenfall får 3-4 gånger mer betalt för vattenkraften än de skulle ha haft om man inte behövt elda olja och kol. Det blir med andra ord en god affär för Vattenfall att spilla det vatten som man säger sig ha så ont om.

Vattenfall på väg mot ny storvinst

Vattenfall har ökat sin vinst för motsvarande period ifjol med 11,4%. Ökningen beror främst på en resultatförbättring inom affärsenheten Elproduktion. Detta trots att man förlorat 1,3 miljarder i intäkter i Tyskland i kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel.

Förklaringen till vinstökningen ligger i det suspekta prissystem som Nordpool (elbörsen) driver. Den dyrast producerade kilowatt-timmen ger prisnivån för hela systemet. Dvs Vattenfall producerar el med vattenkraft. Kostnaden för detta ligger på ca 10-12 öre per kWh. Om sedan Vattenfall eller någon annan elproducent producerar el med olja eller kol till en kostnad av 38-42 öre per kWh så säljs all energi på Nordpool för 38-42 öre per kWh plus en marginal på något öre. Den som producerat sin el med kärnkraft eller vattenkraft kan naturligtvis stoppa mellanskillnaden mellan 10-12 och 38-42 i egen ficka.

Förhoppningsvis kommer Lars G Josefsson (chef för Vattenfall) och hans kumpaner att satsa de nya storvinsterna i vind och solenergi. Snälla Lars G sluta att försöka dämma upp varenda liten bäck i vårt avlånga land. Lämna det till bävrarna!