Torsk vs Älg

Tänk om man skulle jaga älg på samma sätt som yrkesfisket trålar efter torsk och annan havsfisk. Då skulle det komma en helikopter flygandes över skogen. På släp skulle den ha en ”älgtrål”. ”Älgtrålen” skulle riva upp alla träd och buskar. Ekorrar, fåglar, insekter mfl skulle bli bostadslösa om de inte dog av ren förskräckelse. I ”Älgtrålen” Skulle det förutom älg även komma med rådjur, kaniner, björnar och andra arter som man för tillfället inte har rätt att jaga eller som inte håller minimimåttet. Men det gör inget för man släpper tillbaks dem till skogen. Att de är döda eller döende, spelar ingen roll.

Skulle man få jaga älg då?

Algblomning

Stort tack till alla yrkesfiskare som tömt Östersjön på Torsk. Genom att ta bort toppen på näringskedjan har ni givit oss årliga algblomningar istället.

Torsken åt strömming och skarpsil som i sin tur äter djurplankton som älskar att kalasa på alger På så sätt hölls hela systemet i balans. Idag har strömmingen och skarpsillen igen naturlig fiende vilket gör att de växer till storlek och antal. Följden blir att de förbrukar större mängder av djurplankton. Som i sin tur minskar i antal och inte klarar av att hålla algerna i balans. Tillsätter man lite kväve och fosfater samt värmer upp havet någon grad så får man en ”fin” algblomning.