Bra med lax

Trots det extremt låga vattenflödet i Ångermanälven fångas en hel del Lax på Nipstadsfisket. I måndags 28/8 fångades inte mindre än 8 stycken var av den största vägde 11,8 kilo.

Nipstadsfisket är ett hårt reglerat fiske mellan kraftverket i Sollefteå och bron nedströms. En sträcka på ett par hundra meter.

Utefter hela norrlandskusten rapporteras det om att mängder med lax gått upp i älvarna. Den troliga förklaringen till den ökade mängden lax i våra älvar är förbudet mot fiske med drivgarn i Östersjön som infördes 2008-01-01.