Algblomning

Stort tack till alla yrkesfiskare som tömt Östersjön på Torsk. Genom att ta bort toppen på näringskedjan har ni givit oss årliga algblomningar istället.

Torsken åt strömming och skarpsil som i sin tur äter djurplankton som älskar att kalasa på alger På så sätt hölls hela systemet i balans. Idag har strömmingen och skarpsillen igen naturlig fiende vilket gör att de växer till storlek och antal. Följden blir att de förbrukar större mängder av djurplankton. Som i sin tur minskar i antal och inte klarar av att hålla algerna i balans. Tillsätter man lite kväve och fosfater samt värmer upp havet någon grad så får man en ”fin” algblomning.