Dyrare Flugbindning!

Som tidigare rapporterats har priserna på havsfiskutrustning ökat dramatiskt de senaste tre åren. Det beror på att metallpriserna i världen ökat. Det behövs en hel del metall för att dra ner ett bete till det djup som fisken står på.

Nu börjar världsmarknadspriserna slå även mot flugbindningsmaterial. Kroktillverkaren Partridge meddelar att de höjer priserna på sina krokar med 15-20% pga av ökade metallpriser. Troligtvis kommer fler kroktillverkare som ex Mustad att tvingas följa efter. Nu kan emellertid prishöjningarna dämpas av den stundande lågkonjunkturen. En lägre efterfrågan på metall från exempelvis bilindustrin borde kunna dämpa prishöjningarna och kanske till och med sänka priserna något. Om nu tillverkarna sänker priset när det lyckats få upp det? Tveksamt, men möjligt.

Det senaste året har även genetiskt odlade nackar, från exempelvis Whiting och Keough, ökat i pris. Det beror inte på ökade metallpriser men däremot på en ökad priser på spannmål. Oavsett om man odlar hönsfåglar för att de ska ätas eller om man ska göra prima tupphackel av dem så måste de få mat. Dessa matas nästan uteslutande med produkter som är tillverkade av majs och sojabönor.

Efterfrågan på majs är enorm i Nord-Amerika. I Mexico livnär sig fattiga människor på att äta majsbröd och i USA tillverkar man Etanol av majs. Det har faktiskt gått så långt att de allra fattigaste i Mexico inte har råd att äta majsbröd pga att feta Amerikaner nu mer tankar sina bilar med etanol. Det kan inte vara ekologiskt hållbart eller försvarbart i det långa loppet. Bilindustrin och även energiproducenterna borde ägna mer tid åt att forska om solenergi. Jorden bombarderas med 14 miljoner gånger så mycket energi som vi för närvarande gör av med. 14.000.000!!

Åter till flugbindningen. Naturligtvis måste producenterna av tuppnackar höja priset på produkterna när deras kostnader ökar. Hur det blir med priserna på indiska och kinesiska nackar är lite svårare att sia om. Man kan nog förvänta sig att priserna stiger även på dessa nackar. Men av andra skäl än ökade spannmålspriser. Indiska och kinesiska nackar är restprodukter som tas till vara på vid slakt av fågel som används mat. Vad dessa fåglar matas med vet jag inte men knappast med de bästa råvarorna. Om priset på dessa nackar ökar med än index så beror det på ökade lönekostnader. Asiaterna har gått från att tjäna ingenting till att tjäna lite grann. Som exempel kan nämnas att kinesiska fabriksarbetare fram till idag sällan eller aldrig fått betalt för övertid. Nu mer ligger den ersättningen på ca 7 kronor i timmen! Om andra fåglar som odlas fram för att bli flugbindningsmaterial också kommer att öka i pris är svårt att sia om. Det beror på vilken kost de får och i vilket land de odlas.

Har ökade priser en positiv eller negativ betydelse för flugbindningen i Sverige? Det finns två läger.

Ett som tycker att det är förskräckligt dyrt med allting. – ”En tuppnacke för 700:- aldrig. Då köper jag hellre flera av de billiga.” Tankevurpa! Om man köper en Whiting Bronze tuppnacke eller sadel så räcker den troligtvis hela livet för den normale flugbindaren. Och då har man kvalitetsfjädrar att binda med. De vanligaste flugbindningsmaterialen har så väl tilltagna förpackningar att de räcker nästan hur länge som helst om man binder för eget bruk.

Det andra lägret är av det mer positiva slaget. De anser att en ökad prisbild kommer att göra så att billiga flugor kommer att bli dyrare. Även dessa producenter måste betala det högre priset för flugbindningsmaterialet. Då menar man att följden skulle bli att flugfiskarna själva skulle börja binda flugor.

Fiskeutrustning på nätet

Otaliga är de webbutiker som säljer fiskeutrustning som kommit och gått. I genomsnitt brukar dessa finnas kvar på webben i två år. När avgiften för domännamn och Web-Hotel ska betalas år 2 eller 3 läggs verksamheten ner, eller försvinner, åtminstone från webben. Ofta är det duktiga sportfiskare som länge drömt om att sälja fiskeutrustning. Skälet kan vara allt från att själv kunna köpa fiskeutrustning billigt till att man drömmer om att så småningom kunna leva på sin hobby.

Problemen för den nye sportfiskeentreprenören är många. Många har inte kunskap om hur man bygger hemsidor och sökmotoroptimering (SEO) har de aldrig hört talas om. Följden blir att man anlitar någon webbyrå som naturligtvis vill ha betalt för sina tjänster, ofta ganska bra betalt. Årsavgifter på 10-12 tusen är inte ovanliga. Den nye förtagaren gör det inte lättare för sig då målet ofta är att sälja fiskeutrustningen så billigt som möjligt. För att lyckas med det så måste man köpa in ofta undermåliga produkter. Problemet med dessa produkter är att de som efterfrågar den här typen av fiskeutrustning inte gör sin inköp på webben. De gör impulsköp på stormarknader, bensinmackar och diverse överskottsbolag under industrisemestern.

Ett av de största misstagen de nya webbutikerna gör, detta gäller inte bara fiskeutrustning, är att de lägger ut produkter i webbutiken som man inte har i lager. Detta utan att tala om att de är beställningsvaror. Följden blir att man gör många men små beställningar och eftersom att man pressar priset så blir det inte många kronor över per beställning. Det här beteendet är tyvärr vanligt även bland vissa etablerade webbutiker. Tyvärr så har detta beteende skapat en misstro bland konsumenterna. Det är dock fler och fler webbutiker som satsar på att ha lagersaldo i webbutiken. Man får bara hoppas att saldot stämmer, annars hade man lika gärna kunnat fortsatt som tidigare.

Ett annat segment av nya webbutiksägare som vill sälja fiskeutrustning på nätet är de som redan har en ”riktig” sportfiskebutik. Eller en fiskebutik i IRL (In Real Life) som det heter på Internetspråk, men det visste ni säkert redan! De har sällan problemet med att de ska dumpa priset och försöka vara billigast i hela värden. Deras problem ligger ofta bristande kunskaper om webbprogrammering och SEO. De ställs dess utom för en del nya utmaningar. Det är exempelvis mycket lättare att hålla lager i en butik på gågatan än på webben. I den butiken kan man lätta hänga om produkter om det tar slut på någon färg eller storlek. På webben kan man ta bort produkten eller fylla på lagret.

Överetablering av fiskeutrustning?

Ett flertal grossister har förutspått att vi, på den svenska marknaden, inom något år kommer att få se en minskning av antalet grossister och butiker som säljer sportfiskeutrustning. Det finns idag ett 20 tal hyfsat stora grossister på den svenska marknaden. Till dessa ska läggas ett antal wannabes som slåss med näbbar och klor för att marknadsföra sin fullständigt okända eller egendesignade varumärken. Vidare finns det möjlighet för svenska butiker att göra sina inköp från utländska grossister både i och utanför Europa. Som regel ger detta en lägre inköpskostnad. Baksidan av medaljen är dock att frakterna är betydligt dyrare. Från länder utanför Europa tillkommer dess utom tull och handlar man med flugbindningsmaterial så tillkommer dyra veterinärintyg vid inköp av fjäder och hårmaterial.

Om man granskar antalet grossister som säljer flugbindningsmaterial och produkter för flugbindning kan man notera följande. Det finns mins sex svenska grossister som har en betydande inkomst från flugbindning. Till detta ska då läggas två danska grossister som nästan uteslutande säljer flugbindningsmaterial samt tre svenska som har mellan 10 och 30 produkter för flugbindning. Ett flertal butiker, framförallt webbutiker, importerar också material från en stor Amerikansk grossist. Kan det verkligen finnas utrymme för dessa? Frågan torde vara berättigad i dagens läge när man kan köpa färdigbundna flugor för 5-6 kronor på nätet. Att dessa som regel är av riktigt dålig kvalité verkar inte bekomma konsumenterna. Men man får vad man betalar för.

Tittar man på det sk Svenssonfisket, haspelspön, spinnare, skeddrag, meteset och annat som ”vanliga” människor köper, finner man även där en överetablering. I det här segmentet finns det hur många wannabes som helst, framförallt på nätet. Men det får bli en egen artikel. Det kan, framförallt på mindre orter, vara problematiskt att få omsättningen att räcka ihop för en utpräglad sportfiskebutik. Säsongen är ofta relativt kort och konkurrensen hård. Postorder via webbutiker ökar från år till år. På de små orterna är det dess utom inte ovanligt att sporthandlaren, leksaksaffären, pappershandeln eller livsmedelsbutiken har ett sortiment av fiskeutrustning. Detta leder ofta till att  det totala utbudet blir smalt. Ofta blir det de mest namnkunniga grossisterna som får leverera sina toppsäljande produkter.

Yrkesfiskares rätta ansikte?

Magnus Betner hotas av en mindre begåvad yrkesfiskare

I det senaste programmet av I ditt ansikte med Magnus Betner framträder några riktigt fula fiskar. Dessa verkar vara yrkefiskare eller åtminstone ha något med den skabrösa näringen att göra. Man får verkligen hoppas att dessa krummelurer bara är ett gäng inavlade idioter och på intet sätt är någon form av genomsnittsyrkesfiskare.

I ditt ansikte är ett mycket underhållande program som sänds i kanal 5. Avsnittet, där yrkesfiskarna fick frispel i, gick ut på att häckla Green Peace. Här kan du se programmet och själv skapa dig en uppfattning.

I ditt ansikte, avsnitt 4.

Seminarium om Vattenkraft

Vattenkraft, energieffektiviseringar och nyttan av strömmande vatten.

Fredag 31 oktober och lördag 1 november hålls föreläsningar om vattenkraftens konsekvenser och om möjligheterna till energieffektiviseringar inom industri och hushåll. Seminariet hålls i Sveriges mest vattenkraftverks täta kommun, Sollefteå. Platsen är Hullsta Gård.

Kom och lyssna på föreläsare inom energi, biologi, ekologi. Representanter
från Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Ekoturismföreningen
deltar tillsammans med samhällsdebattörer med fokus på tillväxtfrågor och ekologisk ekonomi.

• Vilka är vattenkraftens miljökonsekvenser?
• Vilka värden finns i strömmande vatten som inte är utbyggda?
• Hur mycket elenergi behöver Sverige egentligen?
• Ekologi och ekonomi – kan det förenas?

Presentation av föreläsarna:

Mikael Karlsson
Ordförande i Naturskyddsföreningen.
Agronom som doktorerat på riskanalyser av energi- och miljösystem. Har ett långt förflutet
i Naturskyddsföreningen, bl a som ordförande i lokalkretsen i Karlstad och länsförbundet
i Värmland, riksordförande sedan 2002. Även ordförande i European Environmental
Bureau.

Ingemar Näslund
Biolog och funktionschef miljövervakning, länsstyrelsen Jämtland.
Kommer att prata om flöden och livsmiljöer i strömmande vatten.

Ronny Thellbro
Kyrkoherde i Vilhelmina.
Gör avstamp i etiska betraktelser över naturen med fokus på Vojmån.

Göran Bryntse
Teknisk doktor, Universitetslektor i grafisk teknik, Högskolan Dalarna, energidebattör.
Debattör inom ämnet energieffektiviseringar, specialitet pappers- och massaindustrin.
”Inom pappers- och massaindustrin går en tredjedel av elenergin till drift av pumpar, cirka 8 terawattimmar (TWh). 40 procent av pumpenergin kan sparas in genom varvtalsreglering.”

Larry Greenberg
Professor vid Karlstad universitet, sötvattensekologi, fiskekologi.
”Olika aspekter av hur habitattillgängligheten förändras i samband med reglering, och
hur dessa förändringar i sin tur påverkar fiskens beteende och fiskpopulationer.”

Gunnar Westrin
Känd författare, föreläsare, tillika flugfiskenestor från Råneå.
”Jag tror att människan har den värld hon förtjänar. Så länge som ekonomin går före
ekologin har hon få möjligheter att förbättra sin omgivning.”

Christer Sanne
fd docent i samhällsplanering på KTH, författare till boken Keynes barnbarn.
”Vi, som kunde vara hans barnbarn, har också gått från knapphet till en ymnighetsekonomi där konsumtionen tredubblats på femtio år. Men vi jobbar minst åtta timmar om dagen och överflödet tycks inte göra oss lyckligare! Nu slår konsumerandet i det ekologiska taket.”

Ewa Larsson
Ordförande i Gröna Kvinnor.
Fil. kand inom samhällsvetenskap, fd. riksdagsledamot i åtta år för Miljöpartiet.
Energisystemet tenderar i dag att låsa sig vid en lösning utifrån en patrialakal modell. En
storskalig som kräver mycket kontroll. I stället för att utveckla en mångfald av energisystem
som även på lång sikt kan ge energiförsörjning.

Dan Jonasson
Generalsekreterare Ekoturismföreningen och fiskerikonsulent.
Har publicerat romaner, arbetat som journalist och opinionsbildare. Därutöver arbetar
han med att skapa mer och bättre ekoturism inom Naturens Bästa och på Sveriges
Rese- och Turistråd inom Ekoturistprogrammet.

Anton Grenholm
Naturskyddsföreningen, Umeå.
Fick Naturskyddsföreningens Silverfalk 2008 med motiveringen: ”Anton har visat att
livskvalitet går före miljöförstörande konsumtion.”

Nils Leine
Advokatfiskal på kammarkollegiet.
”Kammarkollegiet kan ta initiativ till att ansöka om omprövning av tillstånd och villkor för
vattenverksamhet hos miljödomstol. Omprövningarna har hitintills främst varit inriktade på fiskefrämjande åtgärder i strömmande vatten, exempelvis byggande av fiskvägar, höjning av minivattenföringar eller biotopvårdande åtgärder.”

Bert Thuresson
Styrelseordförande i Spiralfläkt AB och elektronikingenjör, energisnåla fläktar.
Den 20 november – på Kista Cleantech Venture Day – får 20 av de hetaste svenska miljö och teknikföretagen visa upp sig för en samling svenska och utländska riskkapitalbolag.
De 20 företagen har valts ut i samarbete mellan riskkapitalbolaget Sting i Kista, som är
värd för tillställningen, amerikanska ambassaden och svenska Energimyndigheten.

Christina Lindhagen
Projektledare för seminariet tillsammans med Christer Borg, redaktör för Sportfiskarnas ”Vattendomar och Fiskevård – en vägledning”.
”Genom elcertifikatsystemet blir fallrättigheterna och det vatten som släpps förbi i omlöp,
fisktrappor etc.dyrare och därmed ökar priset för restaurering av vattendrag. Uppåt ett
femtiotal vattendrag hotas nu av utbyggnad. Dessutom snedvrids tillåtlighetsprövningen
i miljödomstol på grund av elcertifikaten”.

Christer Borg
Projektledare och styrelsemedlem i Älvräddarnas Samorganisation
Är djupt engagerad i kampen för stopp av fortsatt utbyggnad av vattenkraften, bl a i Vojmån och Nämforsen. Var med aktivt för Röån, som nu är räddad från exploatering.
”Ett ytterligare problem med vattenkraft är att de skador som ofrånkomligen uppstår är icke-reversibla, vattendragen kan inte återställas med mindre än att en ny istid inträffar”.

Martin Emtenäs
Programledare för Mitt i naturen i SVT, moderator under lördagen.
Har tilldelats Norrlands stora journalistpris med motiveringen: ”Genom ett varmt, personligt
och ödmjukt förhållningssätt till djur och natur ökar han förståelsen för biologisk mångfald
och för ett hållbart samhälle.”

Ragnar Tollet
Tidigare ordförande i Hans Lidman-sälskapet, moderator under fredagen.
Var med och startade Sveriges Flugfiskares Förening och initiativtagare till devisen: ”Vi vill att våra barnbarn skall kunna fiska vild fisk i naturliga vatten”.

Preliminärt program, med reservation för ändringar.

Fredag 31 oktober

Frukostkaffe 08.15-08.45
Registrering 08.45-09.00

Christer Borg 09.00-09.15
Mikael Karlsson 09.15-09.45
Christina Lindhagen 09.45-10.15

Kaffe, pressträff 10.15-10.45

Nils Leine 10.45-11.30
Frågor 11.30-11.50

Lunch 11.50-12.50

Larry Greenberg 12.50-13.30
Christer Sanne 13.30-14.15
Ewa Larsson 14.15-14.45

Kaffe 14.45-15.05

Göran Bryntse 15.05-15.45
Gunnar Westrin 15.45-16.45
Avslutande frågor 16.45-17.00

Middag med teater “Svart regn över Ångermanland”
Om följderna av Tjernobylhaveriet 1986. En föreställning med svart humor och mycket kärlek till människorna.

Lördag 1 november
Moderator: Martin Emtenäs
programledare för Mitt i Naturen

Frukostkaffe 09.30-10.00

Dan Jonasson 10.00-10.45
Ingemar Näslund 10.45-11.30

Lunch 11.30-12.30

Bert Thuresson 12.30-13.20
Anton Grenholm 13.20-13.50
Ronny Thellbro 13.50-14.15
Frågor 14.15-14.30

Kaffe, slut 14.30-15.00

Avgift
Både fredag och lördag: 600 kr
Antingen fredag eller lördag: 350 kr

Rabatt för medlemmar i Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna!
Både fredag och lördag (medlemmar i Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen eller Älvräddarna): 400 kr
Antingen fredag eller lördag (medlemmar i Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen eller Älvräddarna): 250 kr

I priset ingår lunch, kaffe fm och em, boken Vattendomar och fiskevård samt annan dokumentation från seminariet.

Medlemmar sätter in avgiften på plusgirokonto 867594-4, ange namn och medlemsorganisation.
Kommuner, länsstyrelser, myndigheter och företag mm som vill ha faktura fyller i fakturaadress vid anmälan.

För tillresande sponsrar SJ tågbiljetterna med 30%

Det kommer också att bli en minimässa utanför föreläsningssalarna. Sportfiske, solpaneler, vindkraftverk mm. Se solkoncentratorn från Global sun engineering. Det ska även finnas Flugbindning, dock oklart exakt vad det innebär.