Algblomning

Stort tack till alla yrkesfiskare som tömt Östersjön på Torsk. Genom att ta bort toppen på näringskedjan har ni givit oss årliga algblomningar istället.

Torsken åt strömming och skarpsil som i sin tur äter djurplankton som älskar att kalasa på alger På så sätt hölls hela systemet i balans. Idag har strömmingen och skarpsillen igen naturlig fiende vilket gör att de växer till storlek och antal. Följden blir att de förbrukar större mängder av djurplankton. Som i sin tur minskar i antal och inte klarar av att hålla algerna i balans. Tillsätter man lite kväve och fosfater samt värmer upp havet någon grad så får man en ”fin” algblomning.

Bra med lax

Trots det extremt låga vattenflödet i Ångermanälven fångas en hel del Lax på Nipstadsfisket. I måndags 28/8 fångades inte mindre än 8 stycken var av den största vägde 11,8 kilo.

Nipstadsfisket är ett hårt reglerat fiske mellan kraftverket i Sollefteå och bron nedströms. En sträcka på ett par hundra meter.

Utefter hela norrlandskusten rapporteras det om att mängder med lax gått upp i älvarna. Den troliga förklaringen till den ökade mängden lax i våra älvar är förbudet mot fiske med drivgarn i Östersjön som infördes 2008-01-01.

Vattenfall på väg mot ny storvinst

Vattenfall har ökat sin vinst för motsvarande period ifjol med 11,4%. Ökningen beror främst på en resultatförbättring inom affärsenheten Elproduktion. Detta trots att man förlorat 1,3 miljarder i intäkter i Tyskland i kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel.

Förklaringen till vinstökningen ligger i det suspekta prissystem som Nordpool (elbörsen) driver. Den dyrast producerade kilowatt-timmen ger prisnivån för hela systemet. Dvs Vattenfall producerar el med vattenkraft. Kostnaden för detta ligger på ca 10-12 öre per kWh. Om sedan Vattenfall eller någon annan elproducent producerar el med olja eller kol till en kostnad av 38-42 öre per kWh så säljs all energi på Nordpool för 38-42 öre per kWh plus en marginal på något öre. Den som producerat sin el med kärnkraft eller vattenkraft kan naturligtvis stoppa mellanskillnaden mellan 10-12 och 38-42 i egen ficka.

Förhoppningsvis kommer Lars G Josefsson (chef för Vattenfall) och hans kumpaner att satsa de nya storvinsterna i vind och solenergi. Snälla Lars G sluta att försöka dämma upp varenda liten bäck i vårt avlånga land. Lämna det till bävrarna!

Kummel på frammarsch?

Tillbaks från en veckas havsfiske på Fröya kan jag konstatera att det nu mer fångas mer Kummel än någonsin på spö. Vad beror det på? Kan torsken och sejens tillbakagång skapa mer utrymme för andra arter? Kunskapen bland spöfiskare är ännu allt för låg för att man ska kunna bedriva riktat fiske efter Kummel. Kummeln är en rolig sportfisk som ger fina fajter.