Flat Matt

Flat Matt finns nu i havsfiskecenters webshop. Givetvis finns alla färger.

Flat Matt levereras i realistiska eller flashiga färger. De är gjorda avhögsta kvalitet med kemiskt vässade havsfiskekrokar, hållbar färg och aktiva ögon. Varje förpackning levereras med en extra shad. Vikt 400 gram.

Stora fiskar äter små fiskar!
Som alla vet så äter stora fiskar mindre fiskar. När en hälleflundra placerar sig på ett grund med sandbotten för näringssök då måste rödspättor och sandskäddor mfl se upp. Om inte, kan de vara ganska säkra på att någon större gärna vill tugga lite på dem.
Flatt Matt har ett simmönster som imiterar en mindre rödspätta, flundra eller sandskädda som just insett att det finns en mycket större fisk som tittar på dem och är hungrig.

Flat Matt levereras i realistiska eller flashiga färger, som kommer att gillas av någon stor hälleflundra, torsk etc. Alla är gjorda med högsta kvalitet, kemiskt vässade havsfiske krokar, hållbar färg och aktiva ögon.

Flat Matt, stora fiskar äter små fiskar!

Som alla vet så äter stora fiskar mindre fiskar. När en hälleflundra placerar sig på ett grund med sandbotten för näringssök då måste rödspättor och sandskäddor mfl se upp. Om inte, kan de vara ganska säkra på att någon större plattfisk gärna vill ta en tugga av dem.

Flat Matt har ett simmönster som imiterar en mindre rödspätta, flundra eller sandskädda som just insett att det finns en mycket större fisk som tittar på dem och är hungrig.

Scary Jerry

Scary Jerry är den perfekta imitationen av havskatt och tånglake – en viktig del av bytesfiskarna för hälleflundror när de går på näringssök på grunt vatten. Scary Jerry levereras i realistiska eller upp-flashade färger.  Alla är gjorda med högsta kvalitet, kemiskt vässade havsfiskekrokar, hållbar färg och aktiva ögon.

When catching and releasing big halibuts several of threw up small wolffish that were engulfed a few hours earlier. Wolffish were also found in the stomach content of those few fish kept for eating.

Scary Jerry is the perfect imitation of wolffish and eelpout – an important part of the food sources for halibut resting in shallow water. It comes in realistic or psyched up colors, which will turn on any big halibut, cod etc. All are made with premium quality, chemically sharpened sea fishing hooks, durable painting and active eyes.

RED ED

Red Ed comes in realistic or psyched up colors that will turn on any big halibut cod etc. All are made with premium quality, chemically sharpened sea fishing hooks, durable painting and active eyes.

Several scientific reports show that halibut spend a considerate part of their lifespan in very deep water. Down here red fish (Sebastes marinus) and rockfish (Sebastes alutus) are the main food source. Not a lot of anglers fish in a depth of 100-300 meters when they go for halibut, but you can be sure that when the big ones move into shallow water they will remember their favorite snack.

Giant Jighead

Det mest hypade betet för havsfiske just nu är Giant Jighead och Giant Jighead Dead Bait. Detta är två avancerade och mycket genomtänkta jiggkrokar. Giant Jighead använder man en vanlig shad till. Till Giant Jighead Dead Bait använder man agn som bete.

Hur vet man om det är ett original eller ett halvfabrikat man köpt? Originalen levereras med monterade trekrokar. Krokarna är vassa och är monterade med 14 mm fjäderringar som är grövre än de 14 mm fjäderringar man normalt kan få tag på i en sportfiskebutik. Ett original av Giant Jighead och GJH Deadbait levereras i blisterförpackning. På jigghuvudets övre del ska det på ena sidan finnas en logg med SeaWaver och på den andra ska det stå Balzer. Om din Giant jighead inte ser ut så, då har du troligtvis blivit pålurad ett halvfabrikat.